Teamwork

Teamwork, samenwerken…. t klinkt heel logisch. Veel mensen werken liever samen in een team, dan dat ze alles alleen doen. Maar zo simpel als het klinkt, zo lastig is het. Goed teamwork is namelijk veel meer dan een groep mensen die samen bv een afdeling vormen en samen werken aan de taken van de afdeling. 

Een goed functionerend team (bron: Inspiratie kalender 2020) herken je aan de volgende kenmerken:

  • De leden vertrouwen elkaar;
  • Ze discussiëren open en fel;
  • Ze verbinden zich aan de uitkomsten van de discussie;
  • Ze houden elkaar aan de afspraken;
  • Ze vieren samen hun successen.

En elk van die punten brengt eigenlijk wel de nodige uitdagingen met zich mee op veel afdelingen / binnen veel teams.

Echt vertrouwen is best lastig. Veel organisaties / afdelingen hebben naar mijn idee nog wel te kampen met issues op dit gebied. Elkaar vertrouwen, er vanuit gaan dat iedereen doet wat hij moet doen. Maar ook vertrouwen genieten van de leiding, vrij gelaten worden om soms misschien ook een misser te maken, dat is toch vaak nog best een ding. 

En elkaar aan afspraken houden of open en fel discussiëren over zaken… tja, vaak vinden we dat nog best wel lastig. Het blijft vaak makkelijker om achterlangs te ‘klagen’ over hoe iets loopt, over hoe een teamlid zich gedraagt (of niet gedraagt), dan dat mensen zich comfortabel voelen bij een directe en rechtstreekse aanpak.

Terwijl er natuurlijk niets mis mee is om iemand te herinneren aan gemaakte afspraken. Net zo goed als dat het een project / taak vaak alleen maar verder helpt door het af en toe eens niet met elkaar eens te zijn en flink te discussiëren. Maar dan is het de kunst om het niet persoonlijk te maken en om te komen tot een vervolg waar wel iedereen voor gaat (ook al staat niet iedereen er misschien 100% achter).  

Maar wel een mooi streven… want samen iets moois neerzetten geeft vaak denk ik meer voldoening dan wanneer je het alleen hebt gedaan. Hoe staat het er voor binnen jouw team?