Johnson, Blanchard – Wie heeft mijn kaas gepikt?

Veranderingen gaan snel tegenwoordig, en komen vaak onverwacht. Hoe gaat u daar mee om? Ziet u een verandering als een uitdaging of wordt u er door verlamd?

De vier personages in ‘wie heeft mijn kaas gepikt’ worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen; elk reageert anders als zijn Kaas plotseling op is.
Die kaas is een metafoor voor wat we in het leven nastreven en waaraan we ons hechten; een interessante baan, een warme relatie, geld, een eigen huis, gezondheid, spiritueel evenwicht…

Hebben we onze Kaas gevonden, dan is de neiging groot om ons er aan vast te klampen. Maar de Kaasvoorraad is niet onuitputtelijk; een bedrijf reorganiseert, een partner gaat ervandoor, ziekte slaat toe, zekerheden ontvallen ons.

Een populaire en aansprekende parabel die laat zien wat voor angsten verandering teweegbrengt, hoe u die angsten met succes kunt overwinnen en hoe u vanuit verandering nieuwe kansen schept, zowel thuis als op het werk.

Leef mee met Snel en Snuffel, met Peins en Pieker en laat je inspireren door hun belevenissen. Een boek waarin je in een ‘heel simpel verhaal’ meegenomen wordt in de wereld van verandering. De metafoor zorgt er voor dat het verhaal makkelijk blijft hangen. Ben je geen lezer? Dan is dit wat voor jou… makkelijker weglezen bestaat bijna niet!. Of kijk bij de video's, want daar vind je ook een versie van Wie heeft mijn kaas gepikt.