Je eigen waarheid

Mijn wereld is mijn wereld en jij hebt de jouwe… 
Wat ik daarmee bedoel? Nou ik ervaar dingen op mijn manier, ik heb mijn eigen talenten en valkuilen, maar ook mijn eigen normen en waarden. En als er dan iets gebeurt, dan zet ik die gebeurtenis af tegen mijn ‘pakketje’ van eigenschappen en waarden. En ik reageer op die gebeurtenis zoals dat bij mij past. 

Ik ben bijvoorbeeld conflictvermijdend. Ik zoek als het even kan een andere weg dan die van de aanval of het conflict. Op zich een prima eigenschap, waardoor ik onder andere makkelijk benaderbaar ben en mensen hun verhaal makkelijk met me delen. Ik zal ook eerder zoeken naar argumenten om een ander te overtuigen, dan dat ik iemand bespeel om wat gedaan te krijgen. Maar het is, als je het op en andere manier benadert, ook een eigenschap waarvan iemand makkelijk kan denken; kom nou eens meer voor jezelf op, zeg gewoon eens waar het op staat, een keertje ruzie / conflict is toch ook prima. En zo heeft iedere eigenschap 2 kanten, z’n voor- en nadelen. 
En jouw pakketje aan eigenschappen, maakt jou uniek.  

Wat er echter vaak gebeurt is dat je de ander blijft benaderen vanuit jouw waarheid. En als jouw waarheid niet de waarheid van de ander is, dan wordt het soms erg lastig om aansluiting te vinden. 

Stel ik hecht geen waarde aan status en geld en jij wel. Als je mij dan wil overtuigen van het feit dat een project nu echt met grote spoed afgerond moet worden, dan zul jij het misschien over de financiële boeg gooien (geen bonus of salarisverhoging krijgen als we niet op tijd klaar zijn), het hebben over carrière kunnen maken en aanzien verkrijgen als wij dit project beter afronden dan een ander dat zou kunnen. 
En jij snapt dan misschien niet waarom ik daarvan niet harder ga lopen. Maar ik wil graag werkplezier hebben, een bijdrage leveren (en dan niet in de financiële zin), samen de klus klaren. Dus mijn motivatie is een andere dan de jouwe.

Daar waar jij dan dus niet snapt waarom ik niet in de vijfde versnelling schiet, irriteer ik me misschien alleen maar aan het feit dat het alleen maar over status en geld gaat, in plaats van over de inhoud. 

Wat misschien het uitproberen waard is, als je een keer zo’n mismatch ervaart, is nagaan wat de ‘motieven’ van de ander zijn. Kijken wat iemand belangrijk vindt en waar hij/zij voor warm loopt en dan met argumenten komen die daar bij aansluiten. 
Wellicht wordt de uitkomst dan ineens heel anders.

Dus in het geval van het project waar ik het net over had, kom je dan misschien verder met een argument als ‘als we dit nu snel en goed afronden dan helpen we de organisatie er enorm mee en zullen alle collega’s blij zijn’. Zelf denk je dan misschien ‘wat is dat nou voor een raar argument’, maar het gaat in zo’n geval niet over wat jij er van vindt, maar over hoe je de ander het beste kunt benaderen om het beste resultaat te verkrijgen. 

Een ander overtuig je veel sneller op basis van argumenten die passen bij de ander, dan op basis van jouw waarheid…